homepage


2007 Senesinin
Sergi Broşürü (PDF)

Sergi Evi nerededir?

2003 Senesinin Sergi Broşürü (pdf)

2003'de düzenlediğimiz sergiler

2004'de düzenlediğimiz sergiler

2004 Senesinin Sergi Broşürü (pdf )

2005'te düzenlediğimiz sergiler

2005 Senesinin Sergi Broşürü, (pdf)

2006'te düzenlediğimiz sergiler

2006 Senesinin Sergi Broşürü, (pdf)

Sergi Şartnamesi
Sergi Evi Hakkında
Sergi Başvuru Formu

Tülay İlhan 19.10. - 28.10 

1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne girerek Adnan Turani, Turan Erol, Mustafa Ayaz gibi hocalardan ders alma şansına sahip olmuştur.

1990 yılında Zahit Büyükişleyen Atölyesinden mezun olmuştur.

Master eğitimi süresinde ise Hasan Pekmezci, Zafer Gençaydın ve Veysel Günay gibi hocalarla da çalışma imkânı bularak 1992 yılında aynı bölümde master eğitimini tamamladı.

Çeşitli karma sergilere de katılan sanatçı,

1992 yılında Ankara Oluşum Sanat Galerisi’nde

1993 yılında Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde

2000 yılında Ankara Piyano & Piyano Sanat Galerisi’nde

2005 yılında ise Ziraat Bankası Kuğulu Sanat Galerisi’nde

 olmak üzere dört kişisel sergi açtı.

Bir dönem Vakko Sanat Galerisi Yöneticiliği de yapan sanatçı, Kültür Bakanlığı’nda çalıştığı süre içerisinde kitap kapakları resimleyip, afiş grafikleri hazırladı.

Halen Resim Öğretmenliğinde yapan sanatçı, çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürmektedir.

 Tülay İlhan ilk dönem resim çalışmalarında çevre kirliliği ve insan temasını içeren resimler yapmıştır. Çarpık kentleşme ve kirlilik temalarını soyut-kolaj çalışmalarla da destekleyerek renk ve biçim arayışlarını sürdürmüştür.

Değişik aşamalarda gerçekleştirilmiş olmaları nedeniyle çalışmalarının biçem ve temalarında belli bir farklılık gözlenmektedir.

Bugünkü sürece kadar dört kişisel sergi açan Tülay İlhan yarı-soyut bir anlatımla yaşam içinde var olan olguları resimsel bir dille aktarmaktadır.

Sanatçı kendi çalışmalarını şöyle özetlemektedir; “Yaşadığım ve gördüğüm şeyleri duygu ve düşünce süzgecinden geçirerek, bunları kendi birikimlerim doğrultusunda görselliğe aktarışımdır. Renk ve lekenin gölgesel tekrarları benim resimlerimdeki en önemli unsurlardır”.

Tülay İlhan halen çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürmektedir.