G.A.S.-Der
GÖKOVA-AKYAKA'YI SEVENLER DERNEĞİ
Nail Çakırhan Sok. 9, 48 640 Akyaka / ULA / MUĞLA ~ TÜRKİYE
e-mail: akyakadernek@hotmail.com
www.akyaka.org

Haber  mektubu 05/2005

Değerli üyelerimiz, sevgili dostlarımız. her zaman sizlere dernek faaliyetlerden haber vermeye kararlıyız.  Mayıs 2005 üye mektubu ile yaptığımız işlerden size gene haber vermeye çalışacağız.

 BİYO GÖKOVA Projesinden

UNDP / GEF Küçük Destek Programının katkısıyla yürüttüğümüz Biyo-Gökova Projesinin sürdürülebilir kalkınma temelinde ürettiği çözümlerden biri alternatif turizmin geliştirilmesiydi. Bu  amaçla bölgemizdeki doğal ve tarihi değerlerimizin tanıtıldığı, 18 doğa yürüyüşünü ayrıntılı olarak üç dilde tarif eden, haritası ve Akyaka şehir planıyla bir rehber kitap hazırlayıp bastırdık. 5000 adetlik ilk baskı ücretsiz olarak dernek tarafından dağıtılacak. Rehberin hazırlanmasında bize destek verenlere çok teşekkür ediyoruz.

Derneğin çıkarttığı yayınlar için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünden bir de İSBN numarası aldık. Bundan sonra flora fauna ve ekolojik yaşam rehberleri hazırlayarak bir seri oluşturmak istiyoruz. Internet: www.akyaka.org/download

 Biyo-Gökova Projesinin, sürdürülebilir kalkınmaya teşvik eden diğer bir çıktısı organik tarım oldu. AB sürecindeki Türkiye‘nin, rekabete dayanamayacak en sorunlu sektörlerinden biri olan tarım sektöründe çiftçilerimizin gelecekte de üretime devam edebilme şanslarından biridir, organik tarım. 40 dan fazla çiftçimiz toplam 2500 dekar arazide organik üretime geçiyorlar ve kuracakları birlikle artık onlarda tek bir organizma olarak büyük ölçekli talepleri karşılayabilme ve rekabete dayanabilme gücüne kavuşacaklar. Bizler gibi doğa koruma amaçlı çalışanlar içinse, ekolojik dengeleri korumak öncelikli bir sorundur ve  Gökova Havzası gibi zengin bir flora ve faunaya sahip eko sistemler üzerinde, kimyasal girdi kullanılarak yapılan tarımsal üretimin olumsuz etkilere sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Kirlenen yer altı su rezervlerimiz, her yıl sayıları daha da azalan hatta artık hiç görülmeyen yaban hayvanlarımız… Temiz bir çevrede yaşamak hepimizin hakkıdır.

 Her yıl Nisan ayında düzenlediğimiz Akçapınar Leylek Gezimizi bu yıl düzenleyemedik. Gezi öncesi biz, varolan durumu görmek üzere küçük bir tespit gezisi yaptık. Üzülerek söylemeyiz ki geçen yıl yol kenarında ki üç okaliptüs ağacı üzeride varolan kat kat yuvalar, ağaçların kesilmesiyle tahrip olmuş. Duyarsızlık nedeniyle leylek populasyonu artık iyice azaldı. Oysa geçen yıl ulusal medyaya kadar taşıdığımız bu leylek varlığı, bu yıl da medyanın ilgi odağı olmaya adaydı. Ulusal kanallardan TRT her hangi bir duyuru almaksızın bize ulaştı ve bu yıl ki gezinin tarihini sordu. Onlara gezi düzenlemeyeceğimizi bildirmek zorunda kaldık.

Bu yıl Mart sonunda düzenlenen GEF/SGP Projeciler toplantısına, artık kapanan ve ilgilendiği konuların çoğunda başarıya ulaşmış bir projenin yürütücüleri olarak katıldık. Projenin sürdürülebilir tarım ve turizm gibi konulardaki faaliyetleri elbette devam edecek. Biz bu projeyi bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Dernek olarak bu faaliyetlerinin devamını sağlamaya çalışacağız ve imkanlarımız ölçüsünde verebileceğimiz maddi destek için bir yönetim kararı aldık.

Türkiye' deki kuş verilerinin standartlarını oluşturmak üzere Ankara‘da iki toplantıya katıldık.

 Nail Çakırhan & Halet Çambel Kültür ve Sanat Evi:

 Bu yılki sergi sezonu için üç dilde sergi takvimini ve sanatçıları tanıtan broşürler hazırladık. Sergi Evimiz, 20 Mayıs Cuma günü saat 18:00 de Feride Dağlı‘nın sulu boya resimleriyle sanat severlere kapılarını açıyor. 30 Eylül‘e kadar içerisinde heykel ve fotoğraf da olmak üzere 12 farklı sergi izleme şansımız olacak. Heykel, seramik gibi eserlerin sergilemesi için on tane kaide yaptırdık.

 Açılışlar öncesinde sergi evinin temizliği ve bakımı yapıldı. Ayrıca sokak giriş kapısı onarıldı.

 2005 Sergi Programı:

20.05 - 29.05         Feride Dağlı
03.06 - 12.06         “Kuşlar”
17.06 - 26.06         Bronzhane
01.07 - 10.07         Çiğdem Meral
15.07 - 24.07         Hikmet Öz
29.07 - 07.08         Mediha Gerez Çakmak
12.08 - 21.08         Işık Soyturk
26.08 - 04.09         Cem Sağbil
09.09 - 18.09         Svetlana İnaç
23.09 - 02.10         Tülin Çiftçi
07.10 - 16.10         Mücella Küçükalpelli
21.10 - 30.10         Ayten Taşpınar

 Sergi katalogu Internet'te: www.akyaka.org/download

 Sergi açılışlar geçen sene gibi her serginin ilk günü saat 18.00de ve bütün halkımız davetlidir.

 Diğer çalışmalarımız: 

Belediyemiz ve dernek Akyaka’daki gelişmeleri daha organize bir çalışma ortamına sokmak için anlaşma yaptılar. Bu oluşumun ilk aşamaları sonuçlanmaktadır. Sürecin akışını bir kez daha hatırlatmak isteriz:

1- Belediyenin ve Derneğin sürekli fikir alışverişi
2- Bölgenin karar vericileri ile (resmi daireler) toplantı ve destek çağrısı (3 Ekim 2004)
3- Özel sektör ve kooperatif başkanlarıyla toplantı (Vizyon Akyaka, 4-5 Kasım 2004)
4- Belediyenin ve Derneğin ayrı strateji toplantıları (Aralık 2004)
5- Dernek Vizyon çalıştayı (G.A.S.- Der Vizyon, 6 Ocak 2005)
6- Belediyenin ve Derneğin halk/ üye toplantıları (İlkbahar 2005)

 G.A.S.-Der Vizyon çalışma sırasındaki SWOT (güçlü/ zayıf yanlar, fırsatlar/ tehditler) Analizinin sonucunda güçlü yanlar olarak Derneğin ‘Profesyonelliği’, ‘İstikrarı’ ve ‘Doğa Korumacılığı’ öncelik verilmiştir. Zayıf yanlar ise beklediğimiz gibi en başta ‘İletişim Eksikliği’, ardından ‘Zayıf Katılımcılık’ ve bir ‘İmaj Sorunu’ olarak ortaya konulmuştur.

Fırsatların başında ‘Derneğin ve Yerel Yönetim İş Birlikleri’ belirlenmiştir ve tehditlerin en önemlisi olarak Derneğe karşı kullanılan ‘Kötü Niyet’ çıkmıştır.

Çalıştayın sonunda oluşmuş Dernek Vizyonu:

Doğanın ve mimari dokunun korunduğu,
alt yapısını tamamlamış,
canlı bir sosyal ve kültürel hayata sahip,
ortak değerlerde birleşmiş
ve tüm ziyaretçileriyle bu zenginliği yıl boyu paylaşan

bir AKYAKA’ da...

Doğanın ve kültürel mirasların korunmasında uzmanlaşmış;
kendine ait mekan ve tesislerinde;
sosyal, kültürel ve eğitime yönelik faaliyetleriyle katılımcılığı sağlayarak halkla bütünleşmiş;
etkileşime açık;
çevrecilik bilinciyle bulunduğu yörede alternatif yaşam tarzını oluşturulmuş;
bu olguyu güçlü ve yoğun iletişim yetileriyle küresel boyuta taşımış

BİR DERNEK olmak!

 Misyonu:

 Gökova- Akyaka’yı Sevenler Derneği, kurumsallaşmış yapısı ile bölgesel faaliyetleri, havzadaki yaşayan insanlarla beraber yürütmek ve böylece bölgede bir oto kontrol mekanizması oluşturmak için

*eğitim çalışmaları yaparak çevreye ve doğaya duyarlı insanlar yetiştirir;
*yöre insanlarıyla dernek faaliyetlerinin sürekliliğini sağlar;
*bilimsel çalışmalarıyla, özellikle doğa koruma alanında kanaat önderliği yapar;
*araştırmalar ve danışmanlık yaparak sonuçları yayınlanarak paylaşır;
*ulusal ve uluslararası iş birliklerine girer;
*ulusal ve uluslararası iletişim ağlarına katılarak çalışmalarını güncel tutar;
*doğayı koruyan sorumlu bir kalkınma için projeler üretir ve yürütür.

 Hem Belediyenin hem de Derneğin Vizyon çalışmaları artık yapılacak işlerde bir ‘El Kitabı’ olarak kullanılmaktadır. Kollarımızı sıvamanın ve Derneğe karşı yapılan bazı eleştirileri silmenin zamanı gelmiştir. Zaten  çalıştayların katılımcıları ve Beldemiz de bir kaç sivil girişimlerde bulunan gruplarda bu görüşleri paylaşmaktadır. Özellikle iletişim ve katılımcılık konularında çaba sarf edip, işbirliğine ilgi gösteren gruplarla irtibat kurup, birlikte nasıl çalışabiliriz sorularına yanıt aradık. Sonuç oldukça sevindiricidir.

Derneğe artık 14 yeni üye kazanıp üç farklı kol oluşturulmuştur. Kolların, değişik stratejiler altında olsa da birleşen noktası ise derneğin öncellikle bir ‘çatı’ olarak, yani grupların organizasyonu veya koordinasyonu yürüten bir organ olarak kullanılmasıdır. Oluşan gruplar yetki ve görevleri şöyledir:


1- Gökova- Akyaka’yı Sevenler Derneği Kadın Grubu (KG)

Başkan: Nevin Arpınar (tel: 0252 243 5595)
Başkan Vekili: Hasibe Salar (tel: 0252 243 5779)
Muhasebe Sorumlusu: Bedia Erdem
Muhasebe Sorumlusu Vekili: Mükerrem Şahin 

G.A.S.-Der KG öncellikle sosyal etkinlikler ve tabii olarak kadınlara yönelik faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedeflemiştir.


2- Gökova- Akyaka’yı Sevenler Derneği Organik Tarım Çalışma Grubu (OTÇG)


Koordinatörü: Mustafa Ateş (cep tel: 0533- 52450 96)
Görevli: Salih Armutçuoğlu (tel: 0252 246 6172)
Görevli: Mehmet Pekmezci (cep tel: 0533- 2637622)
Danışman: Aydın Özdemir

 G.A.S.-Der OTÇG organik tarımı başlatmak üzere yapılan çalışmaları organize etmektedir.

 
3- Gökova- Akyaka’yı Sevenler Derneği Sokak Hayvanları Çalışma Grubu (SHÇG)

 Görevli: Yasemin İLSEVEN (tel: 0252 243 5165)
 

 

G.A.S.-Der SHÇG sokak hayvanlar ile ilgili çalışmaları hem Dernek hem de Belediye ile koordine etmektedir. Dernek, çalışmaların organizasyonunu, tanıtımını, materyal oluşumunu üstlenmektedir. Belediye ise çalışmaların finansman tarafını sağlamaktadır.

Platformun sivil karakterini yitirmemesi için, gruplara katılanların tümünün üye olması gerekli değildir, fakat yetkili kişilerin üye olmalarına önem verilmiştir. Yeter ki havzadaki insanlarımız faal ve donamlı bir STK'nun varolmasından faydalanabilsin. Dernek bu önemli çalışmaların yürütülmesinde kolaylaştırıcı rolü üstlenmiştir. 

 Sivrisinek mücadelesi Belediye ile işbirliği olarak devam etmektedir. Bu senede geçen sene de olduğu gibi rahat edeceğimizden eminiz. Hala Sivrisinek mücadelesi broşürü veya kovucu maddeleri almadıysanız ofisimizden temin edebiliriz. 

Bir çok işlerimiz artık uyuşmakta olduğundan dolayı Belediye ve Dernek arasında bir bağ  oluşmuştur.

Bu gelişmeler hem potansiyelimizi yükseltiyor hem de bir çok insanla birlikte çalışma imkanı sağlıyor. Çok sevdiğimiz şirin dernek ofisimiz bazı günlerde küçük geliyor.

Böyle ‘sıcak’ bir çalışma ortamında katılmak isterseniz veya çalışmalarımızı merak ederseniz veya sadece bizimle bir kahve içmek isterseniz veya sorulacak, önerilecek, eleştirecek bir şeyiniz varsa, Nail Çakırhan Sokağındaki ofisimize bekleriz...

                                                                                     Hoşça kalın

                                                                                                        Bahar Suseven

                                                                                                                Dernek Başkanı

Duyuru:

Gökova - Akyaka'yı Sevenler Derneği'ne üye ya dost olarak bugüne kadar çalışmalarımıza verdiğiniz destek için çok teşekkür ederiz.

Verdiğiniz desteğin sürekliliği bizler için çok önemli. Her geçen gün yitirmekte olduğumuz doğal, kentsel ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik çalışmalarımıza sağladığınız katkı, üyelik ödentinizin yatırılması gibi ufak bir çabayla sınırlıymış gibi gözükse de bizler için çok büyük bir önem taşımaktadır.

Bize bağışta bulunmak isterseniz,

Garanti Bank, Muğla Şubesi, (507) Hes. No. 6299583

numaralı hesabımıza doğrudan yatırarak,websitemizden kredi kartı ile ya da kredi kart numaranızı ve son kullanma tarihini Derneğimize bildirerek, otomatik tahsilat kolaylığından yararlanabilirsiniz.

Mustafa Taşkesiği

Sayman