G.A.S.-Der
GÖKOVA-AKYAKA'YI SEVENLER DERNEĞİ

Nail Çakırhan Sok. 9,  48 640 Akyaka / ULA / MUĞLA ~ TÜRKİYE

e-mail:  akyakadernek@hotmail.com
www.akyaka.org

Haber Mektubu, Kasım 2004

On İkinci Olağan Genel Kurul:

30.09.2004 Perşembe günü Akyaka Belde Kafeteryası' nda 52 katılımcıyla, derneğimizin On İkinci Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdik.

Gündeme uygun olarak, 2004 senesinin faaliyet raporu ile denetleme raporları okundu ve çoğunluk ile kabul edildi. Yönetim kurulu 2002-2004 dönemi için aklandı. Yıllık dernek aidatı 18.000.000 TL, giriş aidatı 5.000.000 TL olarak belirlendi.

Genel kurulun ardından eski yönetim kurulu tekrar göreve seçildi. Toplantıda belirlenen diğer kurullar ve yönetim kurulu görev dağılımı şöyle oluştu:

YÖNETIM KURULU
Asil:  
1 Heike THOL-SCHMITZ ( Başkan)
2 Mehmet DATÇA
3 Naci KAYA (2.Başkan) 
4 Mustafa TAŞKESİĞİ (Sayman)   
5 Thomas SCHMITZ
6 Neşe HISAR-YALÇIN (Sekreter)
7 Ali ŞAHIN                                       

Yedek:
1 Kadir ÇERÇİ
2 Sami SALAR
3 Hüseyin TÜRKOĞLU
4 Serdar AHISKALI
5 Nurullah GENCEL
6 Erdal KÜÇÜKODABAŞI
7 Atilla ÖZSARAÇOĞLU

DENETLEME KURULU
Asil:   
1 Ayten TİMUROĞLU  
2 Süleyman
USLU  
3 Kemal ŞAHİN 

Yedek:
1 Muammer TOMSAN
2 Suat UYANIK
3 Ahmet ŞAHİN

ONUR KURULU
Asil:
1  Orhan İSKİT
2  Mehmet BİLDİRİCİ
3  Zeynep BERKER
4  Ülkü ONUR
5  Erdoğan KARSLIOĞLU 

Yedek:
1 - Temel SEZGİN
2 - Samet YAŞAR
3 - Erol SALAR
4 - Ahmet MENEKŞE
5 - Erol KUTLAY 

Dernek Başkanımız Heike Thol-Schmitz Türk vatandaşı olduktan sonra, yeni isminin kullanılmasını arzu ettiğini açıklamıştı. Bizde artık onu Bahar Suseven olarak çağırıyoruz...


Biyo-Gökova Projesi Hakkında:

Belediyemiz ile birlikte, Vilayetin ve ilgili İl Müdürlükleri temsilcilerinin katıldığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenledik. Toplantıda önce bu havza için neler planlandığı katılımcılara aktarıldı. Resmi kurumların bizlere ne gibi destekler verebilecekleri ve muhtemel işbirlikleri konuşuldu. Toplantının öncelikle, ilgi alanımız olan Gökova Özel Çevre Koruma bölgesinin korunarak kullanılması konusunda bir fikir birliği içinde gerçekleşmiş olması oldukça önemliydi. Geleceğe yönelik olarak, farklı toplumsal kesimlerin de katılımıyla havzanın yönetim planının oluşturulması gerektiğine karar verildi. Resmi kurumlarla derneğimizin iletişimini iyileştirmek açısından oldukça etkili bir toplantı oldu. Derneğin, özellikle bilimsel araştırma konuları büyük memnunlukla karşılandı ve bu araştırmaların oluşturulacak yönetim planı içerisinde kullanılabileceği fikri benimsendi.
 

Akyaka'da mevcut kooperatifler, özel sektör temsilcileri, belediye ve dernek temsilcilerinin katıldığı bir çalıştay düzenledik. "10 yıl sonra nasıl bir Akyaka istiyoruz" sorusuna bir cevap aranan bu çalıştayı yönetmek üzere toplantıya birde kolaylaştırıcı  olarak Selen Akhuy katıldı. İki günlük çalışmanın ardından tüm katılımcılar ortaya, üzerinde uzlaşılmış bir vizyon metni çıkardı ve basın önünde imza atarak bu metnin kendi metinleri olduğunu gösterdiler. Toplantı sonunda herkesdeki gururu rahatlıkla görmek mümkündü. Çalıştay, yerel çözümlerin güzel örneklerinden biri oldu. 
 

Gökova bölgesindeki biyolojik çeşitlilik araştırıldı ve raporlandı.
 

Bölgemizden eko tarıma ilgi gösteren 17 çiftçi ile, Değirmen Eko-Çiftliği'ni ziyarete gittik. Çiftliğinin sahibi, eko tarım ve alternatif turizm uzmanı Gürsel Tonbul'u Akyaka halk toplantısına davet etmiştik. Toplantıda kendisi ile özellikle Akyaka ve Gökova'daki alternatif turizm imkanları üzerine tartışma fırsatımız olmuştu.
 

İkinci gezimizi ise Fethiye'ye bağlı Yanıklar Köyüne düzenledik. Ahmet Kızen'e ait bu çiftlik, tarım turizmi uygulamalarına da örnek teşkil etmesi bakımından önemliydi.
 

Susam kalıntılarını yakmadan imha etmek amacıyla patos (öğütme) makinesi alındı  ve hem çiftçilerin hem belediyemizin ortak kullanıma sunuldu.
 

Bu yıl anlaşmalı susam yetiştiren ve organik tarım yapmak isteyen çiftçilerimizle danışmanımız Aydın Özdemir'in katılımıyla bir toplantı daha yaptık. Toplantı genel olarak ülkemizde tarımın geldiği noktada yaşanan sıkıntıların tartışılması ile başladı. Çiftçi arkadaşlar kendi sorunlarını ve anlaşmalı tarım uygulamalarını anlattılar. Toplantıya çiftçiden bu ürünleri satın alan firma temsilcileri de katıldı. Çiftçilerin kendi organik tarım sertifikalarını almalarının gerektiği konusunda herkes hemfikir oldu. Ramazandan sonra tekrar toplanıp gerekli girişimlere başlama kararı alındı.
 

Ula Merkez Sağlık Ocağı, Akyaka Sağlık Ocağı, Belediye ve derneğimizden bir gönüllünün katılımıyla kapalı alanlarla, kanalizasyon, çöplük, havuzlarda her ay düzenli olarak ilaçlama ve belgeleme çalışmalarına devam edildi.
 

Genel olarak sivrisinek sayısı Akyaka'da bu yaz çok azdı. Ağustos'ta bir hafta süren ve farklı bir sinek türünün saldırılarına uğradık. Bu türle mücadele için gereken araştırmalar sürdürülmektedir.
 

Sonbaharda basılacak rehberimizde kullanılmak üzere kroki, fotoğraf ve bilgi derleme çalışmalarına devam edildi. Örneğin; Gökçe' ye bir doğa gezisi, Ula Kanyonunda, Ula'dan Yeşilova Köyüne inen antik yola ve ovadaki eski Roma yoluna geziler düzenledik. Bu geziler aynı zamanda rehber kitap için tespit ve değerlendirme olanağı sağladı.
 

Yazın sıcaklık dolayısıyla gezilere katılım azaldı ama buna rağmen Ekim ayında iki gezi daha organize ettik. Küçük bir grup olarak doğa rehberinin hazırlanmasına devam ettik.
 

Yeni üyemiz Sn. Jane Patterson hem Akçapınar hem de Akyaka'da geziler yapıp her  iki yerin de ölçekli yol haritasını çizmiştir. Akyaka haritası belediye tarafından da kullanılmaktadır.


Diğer Dernek Faaliyetleri:
                                                     

Bu sene sergi sezonunu uzatıp toplam on iki sergi gerçekleştirdik. Sekiz sergide Akyaka'da çoğu henüz kişisel sergi açmamış sanatçıları, diğer dördünde de bölgenin doğası, arkeolojisi ve diğer proje konularını içeren sergileri izledik. Son sergimiz olan seramik sergisi Ramazana denk gelmesine rağmen güzel bir ilgi gördü.
 

 Açılışlara yerli yabancı birçok insanın gösterdiği ilgi tüm organizasyon çabalarımızın bir ödülü oldu ve daha şimdiden 2005 sergi sezonuna on dört sanatçımızdan başvuru aldık. Sergiler ve bütün faaliyetlerimiz ile ilgili haberleri Akyaka Atatürk meydanındaki haber panomuzda ve www.akyaka.org adresimizdeki dernek sitemizde her zaman bulabilirsiniz.
 

 Bir proje katkısı olarak bir renkli lazer yazıcımız oldu. Artık renkli afiş ve broşürlerimizi tasarlayıp ilk örneklerini kendimiz basabiliriz.
 

Türkiye kuşlarının üreme haritaların oluşturulması için başlatılan ilk Atlas Projesine, Gök- Kuş- Ağı kuşçu gurubumuzla 2004 yılı Nisan ayında başladığımız çalışmaları Haziran ayında da sürdürdük.
 

Derneğimizin üstlendiği Muğla ilinin sulak alanlarını izleme ve koruma faaliyetleri artık ilgili makamlarca kabul ediliyor.
 

Dernek başkanımız Bahar Suseven, İzmir'de biri ulusal diğeri uluslar arası iki toplantıya katıldı. Bu yıl yedincisi düzenlenen "Ulusal Kuş Toplantısı"na kuşlara ilkyardım hakkında bir sunumla katılan başkanımız, BirdLife İnternational tarafından organize edilen "IBA caretaker workshop" (önemli kuş alanları korumacıları çalıştayı) adlı diğer toplantıda da hazır bulundu ve derneğimizce yürütülen kuşçuluk faaliyetleri konusunda oldukça yararlı bilgilerle geri döndü. 
 

4-5-6 Haziran 2004, Dünya Çevre Günü kutlamaları kapsamında ilk gün Atatürk meydanında ödül olarak eğitici kitapların dağıtıldığı çevre eğitimine yönelik çocuk oyunları düzenledik. İkinci gün doğa konusunda hazırlanmış bir sergi açılışın yanı sıra Akyaka'nın İnişdibi Mahallesinde yaşayanlara yönelik proje tanıtımı ve sürdürülebilir tarım konulu bir sunum gerçekleştirdik. Son gün ise,  Gökçe'den başlayıp denize  kenarına kadar devam eden bir doğa gezisi  organize  ettik.
 

Derneğimize sunum için bir projektör aldık. Toplantılardaki kullanımından başka uzun kış akşamlarında  halkımıza belgeseller ve slayt gösterileri düzenlemeyi düşünüyoruz.
 

Antalya Çıralı'daki Eko Tarım Kooperatifinin yaşadığı büro yandığının yaralarını sarmak için 100.000.000 TL yardımında bulunduk. Benzer bir deneyimi bizde yaşadığımız için bu desteklerin ne kadar önemli olduğunu hala çok iyi biliyoruz.
 

Akyaka Belediyesi'nin kanalizasyonunun onarımı için 500.000.000 TL destekte bulunduk. Onarım sayesinde artık Akyaka'nın atık suları denizimizi kirletmeyecek.
 

Üye durumu:

Maalesef, her sene olduğu gibi bu dönemde de bir çok üyemizi kaybettik. İki seneden fazla aidat ödemeyen arkadaşlarımızı, bir yazılı uyarıdan sonra cevap alamayınca üyelikten silmeye mecbur kaldık. Fakat sergilerimiz ve diğer faaliyetler sayesinde birçok yeni üye de kazandık. Asil üye sayımız şu anda 152, onur üyemiz ise 28 dır.


Internet:

Web sitemizi ( www.akyaka.org ) periyodik olarak güncelliyoruz ve zamanla kapsamlı bir bilgi kaynağı haline geldi. Türkiye'den, hatta dünyanın her yanından gelen sorular ve önerileri değerlendirmeye çaba gösteriyoruz. Web Mastırımız Thomas Schmitz' in tasarladığı yeni sayfalarda sizler, güncel olaylar ve önemli linkler hakkında pek çok şey bulacaksınız. Yapılacak her faaliyet hakkında sitemizden zamanında haber alabilirsiniz.
 

Beldemizde göreve yeni gelen belediyemizle güzel işbirlikleri kurduk. Beldemizin kimi sorunlarının, kentin kullanıcıları olarak bizlerin de küçük inisiyatifler almasıyla çok kolaylıkla çözülebileceğini düşünüyoruz. Sivrisinek, başıboş hayvanlar, çöp ayrımı gibi Akyaka'da bitmeyen sorunlarda işbirliğine dernek imkanları çerçevesinde hazırız ve kısmen başlayabildik.
 

Siz değerli üyelerimize, yanımızda bulunup bizlerden desteklerinizi esirgemediğiniz için teşekkürler. DAHA BİR ÇOK FAALİYETİN ORTAK GURURUNU hep birlikte yaşamak dileğiyle.

                                                          

                                                      Heike Thol- Schmitz

                                                             Yönetim Kurulu Başkanı

 

Duyuru:

Gökova - Akyaka'yı Sevenler Derneği'ne üye ya dost olarak bugüne kadar çalışmalarımıza verdiğiniz destek için çok teşekkür ederiz.
 

 Verdiğiniz desteğin sürekliliği bizler için çok önemli. Her geçen gün yitirmekte olduğumuz doğal, kentsel ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik çalışmalarımıza sağladığınız katkı,  üyelik ödentinizin  yatırılması gibi ufak bir çabayla sınırlıymış gibi gözükse de bizler için çok büyük bir önem  taşımaktadır.
 

Bize bağışta bulunmak isterseniz,
 

Oyakbank, Muğla Şubesi, Hes. No.  824 360-MT-1 numaralı hesabımıza doğrudan yatırarak,websitemizden kredi kartı ile ya da kredi kart numaranızı ve son kullanma tarihini Derneğimize bildirerek, otomatik tahsilat kolaylığından yararlanabilirsiniz.

Mustafa Taşkesiği

Sayman