homepage

Çalıştayın sonunda oluşmuş Dernek Vizyonu:

Doğanın ve mimari dokunun korunduğu,
alt yapısını tamamlamış,
canlı bir sosyal ve kültürel hayata sahip,
ortak değerlerde birleşmiş
ve tüm ziyaretçileriyle bu zenginliği yıl boyu paylaşan

bir AKYAKA’ da...

Doğanın ve kültürel mirasların korunmasında uzmanlaşmış;
kendine ait mekan ve tesislerinde;
sosyal, kültürel ve eğitime yönelik faaliyetleriyle katılımcılığı sağlayarak halkla bütünleşmiş;
etkileşime açık;
çevrecilik bilinciyle bulunduğu yörede alternatif yaşam tarzını oluşturulmuş;
bu olguyu güçlü ve yoğun iletişim yetileriyle küresel boyuta taşımış

BİR DERNEK olmak!

 Misyonu:

 Gökova- Akyaka’yı Sevenler Derneği, kurumsallaşmış yapısı ile bölgesel faaliyetleri, havzadaki yaşayan insanlarla beraber yürütmek ve böylece bölgede bir oto kontrol mekanizması oluşturmak için

*eğitim çalışmaları yaparak çevreye ve doğaya duyarlı insanlar yetiştirir;
*yöre insanlarıyla dernek faaliyetlerinin sürekliliğini sağlar;
*bilimsel çalışmalarıyla, özellikle doğa koruma alanında kanaat önderliği yapar;
*araştırmalar ve danışmanlık yaparak sonuçları yayınlanarak paylaşır;
*ulusal ve uluslararası iş birliklerine girer;
*ulusal ve uluslararası iletişim ağlarına katılarak çalışmalarını güncel tutar;
*doğayı koruyan sorumlu bir kalkınma için projeler üretir ve yürütür.