homepage

Ayten Timuroğlu

Ankara'da doğdu. Resim çalışmalarına 1985 yılında Sanatyapım-Kayıhan Keskinok Atölyesi'nde başladı. Klasik, empresyonist, kübist vs. denemelerle geçen altı yıldan sonra 1991 yılından bu yana kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmekte, yağlı boya, karışık teknik, fotopentür vs. denemelerle büyük boy çalışmalar yapmaktadır. Son dönem resimlerinin konularını kursal kesimdeki çalışan kadınlar oluşturmaktadır. Yurtiçi ve yurt dışında koleksiyonlarda resimleri bulunan ressamın T.C. Kültür Bakanlığı koleksiyonuna dahil edilmiştir.

Ankara Kadın Ressamlar Derneği ve Grup 16 üyesidir. 16 kişisel sergi açmış, Grup 16'nın 11 sergisine ve pek çok karma sergiye katılmıştır.

"GEYİK AKARSULARI ÖZLEDİĞİNDE HEM SU HEM GEYİKTİR AKAN" (Melih Cevdet Anday)

Bu sergide yeni çalışmalarımı sunuyor. Bunlar daha öncekilerden farklı görünüyorlar, ama değiller.

İncir ağacından yola çıkarak kadını, çoğalmayı, anneliği anıştırmak istiyor. Umar başarırdır. Yağlı boya, pastel, kurşun kalem kullanıyor.

Sanatçının eserlerinden örnekler: